Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
HDND xã Trà Giang chuần bị cho kỳ hợp thứ 10
07/07/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ TRÀ GIANG

Xã Trà Giang là xã năm phía Bắc huyện Kiến Xương cách trung tâm huyện  13 km
Phía Đông giáp sông Trà Lý một tuyến dã  4 km
Phí đông nam giáp xã Hồng Thái
Phí Tây giáp xã Quốc Tuấn
Ngăn cách bởi con sông liên giang
Có diện tích rộng 8,11 km2
Diện tích cách tác  420 ha
Có 2475 hộ gia đình 7224 nhân khẩu bao gồm 8 thôn hành chính